کلاسهای CSS

Bulma مجموعه ای از کلاس های CSS ساده است. کد HTML
مورد نظر خود را بنویسید.

Bulma یک فریمورک CSS است، به این معنی که نتیجه نهایی به سادگی یک فایل .css منفرد است:
https://github.com/jgthms/bulma/blob/master/css/bulma.css

از آنجا که Bulma فقط از کلاسهای CSS تشکیل شده است، کد HTML که می نویسید هیچ تاثیری در طراحی صفحه شما ندارد. به همین دلیل .input به عنوان یک کلاس وجود دارد، بنابراین می توانید عناصر <input type="text"> را که می خواهید استایل دهید انتخاب کنید.

Bulma فقط دو بار برچسب های عمومی را مستقیماً استایل می دهد:

  • generic.sass برای تعریف یک استایل اساسی برای صفحه شما
  • از کلاس .content برای هر هر محتوای متنی مانند WYSIWYG استفاده کنید