محتوا

یک کلاس واحد برای رسیدگی به محتوای تولید شده با WYSIWYG که فقط تگ های HTML در آن موجود است

رنگ ندارد
اندازه دارد
متغیر دارد

وقتی نمی توانید از کلاس های CSS مورد نظر خود استفاده کنید یا فقط می خواهید از برچسب های HTML استفاده کنید ، از content به عنوان بخش استفاده کنید. تقریباً همه تگ های HTML را شامل می شود:

 • <p> پاراگراف
 • <ul> <ol> <dl> لیست ها
 • <h1> تا <h6> عناوین
 • <blockquote> نقل قول ها
 • <em> و <strong>
 • <table> <tr> <th> <td> جدول ها

این کلاس content را می توان در هر زمینه ای که می خواهید برخی از متن ها را بنویسید (یا فقط می توانید) استفاده کنید. به عنوان مثال ، برای پاراگرافی که در حال حاضر می خوانید استفاده می شود.

از 0.7.2

لیست های مرتب <ol> از انواع مختلف نشانگرهای آیتم ها را پشتیبانی می کنند. برای اصلاح آنها، یکی از موارد زیر استفاده کنید:

 • مقدار ویژگی HTML مربوطه
 • یکی از کلاس های CSS اصلاح کننده: is-lower-alpha، is-lower-roman، is-upper-alpha یا is-upper-roman
 1. Coffee
 2. Tea
 3. Milk
 1. Coffee
 2. Tea
 3. Milk
 1. Coffee
 2. Tea
 3. Milk
 1. Coffee
 2. Tea
 3. Milk
 1. Coffee
 2. Tea
 3. Milk

<div class="content">
 <ol type="1">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
 </ol>
 <ol type="A">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
 </ol>
 <ol type="a">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
 </ol>
 <ol type="I">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
 </ol>
 <ol type="i">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
 </ol>
</div>
          
 1. Coffee
 2. Tea
 3. Milk
 1. Coffee
 2. Tea
 3. Milk
 1. Coffee
 2. Tea
 3. Milk
 1. Coffee
 2. Tea
 3. Milk

<div class="content">
 <ol class="is-lower-alpha">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
 </ol>
 <ol class="is-lower-roman">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
 </ol>
 <ol class="is-upper-alpha">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
 </ol>
 <ol class="is-upper-roman">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
 </ol>
</div>
          

اندازه ها #

برای تغییر اندازه فونت می توانید از کلاس های اصلاح کننده is-small ،is-medium و is-large استفاده کنید.

سلام دنیا

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

سطح دوم

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا

 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ،
 • .و با استفاده از طراحان گرافیک است
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با

سلام دنیا

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

سطح دوم

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا

 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ،
 • .و با استفاده از طراحان گرافیک است
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با

سلام دنیا

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

سطح دوم

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا

 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ،
 • .و با استفاده از طراحان گرافیک است
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با

متغیرها #

برای شخصی سازی این کامپوننت می توانید از این متغیرها استفاده کنید. قبل از وارد کردن Bulma یک یا چند متغیر مورد از متغیر هارا به سادگی تنظیم کنید.یاد بگیرید چگونه.

Name Type Default value Computed value
Name Type Default value Computed value
$content-heading-color color $text-strong hsl(0, 0%, 21%)
$content-heading-weight font-weight $weight-semibold 600
$content-heading-line-height unitless 1.125
$content-blockquote-background-color color $background hsl(0, 0%, 96%)
$content-blockquote-border-left size 5px solid $border
$content-blockquote-padding size 1.25em 1.5em
$content-pre-padding size 1.25em 1.5em
$content-table-cell-border size 1px solid $border
$content-table-cell-border-width size 0 0 1px
$content-table-cell-padding size 0.5em 0.75em
$content-table-cell-heading-color color $text-strong hsl(0, 0%, 21%)
$content-table-head-cell-border-width size 0 0 2px
$content-table-head-cell-color color $text-strong hsl(0, 0%, 21%)
$content-table-foot-cell-border-width size 2px 0 0
$content-table-foot-cell-color color $text-strong hsl(0, 0%, 21%)