ستون های طراحی شده توسط Flexbox

یک روش ساده برای ایجاد ستون های ریسپانسیو

ایجاد طرح ستون ها با Bulma بسیار ساده است:

 1. یک columns بخش اضافه کنید
 2. هر تعداد المان column که می خواهید اضافه کنید

هر ستون، بدون توجه به تعداد ستونها، دارای عرض برابر خواهد بود.

ستون اول

ستون دوم

ستون سوم

ستون چهارم


<div class="columns">
  <div class="column">
  ستون اول
  </div>
  <div class="column">
  ستون دوم
  </div>
  <div class="column">
  ستون سوم
  </div>
  <div class="column">
  ستون چهارم
  </div>
</div>